JOBSประกาศรับสมัครพนักงาน

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

พนักงานฝ่ายขาย (ทางโทรศัพท์) 2 ตำแหน่ง

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

- อายุ 25ปี ขึ้นไป

พนักงานส่งของ 1 ตำแหน่ง

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป